Skriv ut!
Produkt/tjänst
Enhet
Pris
Medlemsregisteravgift per medlem
1:-
Mobilanpassad webbsida Engångsavgift
3990:-
Produktkatalog (tilläggsmodul+hemsidan) år
3600:-
Internetbutik (tilläggsmodul+hemsidan) år
5000:-
Businessmail nyhetsbrev år
2500:-
Hemsida standard med CMS (administration) år
2500:-
Hemsida budget år
600:-
Tid&mtrl-rapportering år
3500:-
Kundhantering (singel) år
1500:-
Medlemsregister år
1500:-
Startavgift BusinessMail Engångsavg.
1990:-
Startavgift hemsida budget Engångsavg.
3990:-
Startavgift hemsida standard Engångsavg.
3990:-
Startavgift medlemsreg. Engångsavg.
2990:-
Startavgift, produktkat./e-butik Engångsavg.
2990:-
Språkval (eng-tyska) per språk/år
500:-